Eken tecknar avtal med Luleå stift för kollagring i svensk skog 

Eken Financing AB ger företag anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) möjligheten att investera i fleråriga projekt för högkvalitativa kolkrediter med omedelbar klimatpåverkan och betalar skogsägare för att lönsamt övergå till skogsbruksmetoder med högre kommersiellt, socialt och biologiskt värde.

Eken har tecknat ett arrendeavtal med Prästlönetillgångarna, Luleå stift om att på del av fastigheten Sorsele 1:1 arrendera skog i 30 år. Genom att förlänga rotationsperioden med 30 år kommer Luleå stift att öka kolinlagringen samt öka andelen sågtimmer på arrendestället. 

– Luleå stift visar på nytänkande och ser potential i att finansiera förbättrat skogsbruk genom klimatinvesteringar, säger Mårten Mattsson, Skogsansvarig på Eken.