Global Challenges Foundation investerar i Eken

Eken Financing AB ger företag anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) möjligheten att investera i fleråriga projekt för högkvalitativa kolkrediter med omedelbar klimatpåverkan och betalar skogsägare för att lönsamt övergå till skogsbruksmetoder med högre kommersiellt, socialt och biologiskt värde.

Global Challenges Foundation är en svensk stiftelse som ägnar sig åt att främja utvecklingen av globala beslutsmodeller som effektivt kan hantera och i bästa fall eliminera stora globala risker som utgör hot mot mänskligheten. 

Som en del av stiftelsens kapitalplaceringar har Global Challenges beslutat att investera i Eken Financing.

– Vi är väldigt glada över att få stöd från en organisation som Global Challenges Foundation. Det är en bekräftelse på att ökad kolinlagring i skog är en viktig komponent i att motverka globala tipping points, säger Erik Ottosson, grundare och VD för Eken Financing.