Axfood köper klimatkompensation av Eken

Eken Financing AB ger företag anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) möjligheten att investera i fleråriga projekt för högkvalitativa kolkrediter med omedelbar klimatpåverkan och betalar skogsägare för att lönsamt övergå till skogsbruksmetoder med högre kommersiellt, socialt och biologiskt värde.

Axfood, en ledande koncern inom den svenska dagligvaruhandeln, har ingått avtal med Eken om 32 000 CO2e som lagras genom förlängda rotationstider om minst 10 år i svenska skogar. Avtalet är en fortsättning på det samarbete om klimatkompensation som inleddes 2022.

– Vi är glada över att återigen ha fått förtroendet att erbjuda Axfood klimatkompensation i svensk skog, säger Per Forssberg, försäljningsansvarig på Eken.