OM OSS

EKEN erbjuder bolag som systematiskt arbetar med att reducera sina koldioxidutsläpp möjlighet att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. Tillgången till de certfierade kolkrediterna baseras på långsiktiga avtal med svenska skogsägare som får betalt för att skjuta upp avverkningar och förbättra skogsbruket. Träden får växa längre innan avverkning och både virkesvolym och kolinlagring ökar. 

Ekens projekt kommer att certifieras av det marknadsledande elektroniska registret, Verra. Projekten kommer att uppfylla Verras högsta kvalitetsstandard i förhållande till beständighet, additionalitet och risker för utsläppsläckage.