OM OSS

EKEN Financing Value Added Forestry AB (Eken) ger bolag som är anslutna till Science Based Target Initiative möjlighet att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. Tillgången till de certfierade kolkrediterna baseras på långsiktiga avtal med svenska skogsägare som får betalt för att skjuta upp avverkningar och förbättra skogsbruket. Träden får växa längre innan avverkning och både virkesvolym och kolinlagring ökar. 

Ekens projekt är certifierade av det marknadsledande elektroniska registret, Verra. Projekten uppfyller Verras högsta kvalitetsstandard i förhållande till beständighet, additionalitet och risker för utsläppsläckage.