Axfood köper klimatkompensation av Eken

Eken Financing AB gives SBTi companies the opportunity to invest in multi-year high quality offset projects with immediate climate impact and pays forest owners to profitably transition towards forestry practices with higher commercial, social, and biological value.  Axfood, a leading group in the Swedish grocery retail sector, has entered into an agreement with Eken regarding 32,000 CO2e stored through extended rotation periods of at least 10 years in Swedish forests. ”We are delighted to once again have earned the trust to provide

Eken tecknar avtal med Luleå stift för kollagring i svensk skog 

Eken har tecknat ett arrendeavtal med Prästlönetillgångarna, Luleå stift om att på del av fastigheten Sorsele 1:1 arrendera skog i 30 år. Genom att förlänga rotationsperioden med 30 år kommer Luleå stift att öka kolinlagringen samt öka andelen sågtimmer på arrendestället.  – Luleå stift visar på nytänkande och ser potential i att finansiera förbättrat skogsbruk […]

Tung kompentens till Ekens styrelse

Inför bolagets nästa steg har Eken nu rekryterat en erfaren styrelse med stor kompetens inom skogsbruk, finans och affärer. Michael Bertorp, styrelseordförande, med omfattande erfarenhet inom skogsindustrin, inklusive vice VD, SCA-koncernen.  För närvarande Styrelseordförande för Bergs Timber AB samt ledamot i Stadshypotek AB.  Kjell Ormegard, styrelseledamot, med över 35 års erfarenhet inom finanssektorn, inklusive ledande […]

Global Challenges Foundation investerar i Eken

Global Challenges Foundation är en svensk stiftelse som ägnar sig åt att främja utvecklingen av globala beslutsmodeller som effektivt kan hantera och i bästa fall eliminera stora globala risker som utgör hot mot mänskligheten.  Som en del av stiftelsens kapitalplaceringar har Global Challenges beslutat att investera i Eken Financing. – Vi är väldigt glada över att […]