Vad gör Eken? 

EKEN ger bolag som systematiskt arbetar med att reducera sina koldioxidutsläpp möjlighet att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. Tillgången till de certifierade kolkrediterna baseras på långsiktiga avtal med svenska skogsägare som får betalt för att skjuta upp avverkning och förbättra skogsbruket. 

Vilka skogar är intressanta för Ekens projekt? 

I dagsläget är det barrskog i Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholms län eller norr om det. Skog som har uppnått lägsta slutavverkningsålder är mer intressant än yngre skog.  Kontakta oss så pratar vi!

Vad är Science Based Target Initiative? 

Science Based Targets-initiativet tillhandahåller en ram och riktlinjer för företag att sätta veteskapsbaserade mål för minskade utsläpp. Målen ska vara förenliga med den senaste klimatforskningen och vara i linje med Parisavtalet.    För att få sina mål godkända som vetenskapsbaserade måste företag visa att deras mål för utsläppsminskning är förenliga med den senaste klimatforskningen och är […]

Vad är en certifierad/högkvalitativ koldioxidkredit? 

Högkvalitativa kolkrediter eliminerar koldioxoid från atmosfären (carbon removals) till skillnad från kolkrediter som enbart reducerar utsläpp (carbon reduction).  Certifierade/högkvalitativa kolkrediter har verifierats av ett tredjepartscertifieringsorgan för att säkerställa att kolkrediterna representerar verkliga, adderande, mätbara och permanenta växthusgaser, utsläppsminskningar eller borttag.   Ekens projekt följer den av Verra godkända metodologin VCS VM0045. Metodologin använder så kallade dynamiska […]

Vad är Verra? 

Verra är en ideell organisation som bildades år 2007 i USA och är det globalt marknadsledande elektroniska registret för koldioxidkrediter. Verra har tre grundläggande funktioner:  

Vad krävs för att ett koldioxidkreditprojekt ska bli godkänt av Verra? 

För att ett projekt ska uppfylla Verras standard krävs att projektet löpande granskas av både Verra och kvalificerad tredje part. Det säkerställer att ett projekt uppfyller standardens regler och krav; att dess metoder tillämpas korrekt; att den följer lokala lagar och förordningar; och att inga lokala intressenter upplever negativ påverkan på grund av projektet.   Genom […]