Tung kompentens till Ekens styrelse

Eken Financing AB ger företag anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) möjligheten att investera i fleråriga projekt för högkvalitativa kolkrediter med omedelbar klimatpåverkan och betalar skogsägare för att lönsamt övergå till skogsbruksmetoder med högre kommersiellt, socialt och biologiskt värde.

Inför bolagets nästa steg har Eken nu rekryterat en erfaren styrelse med stor kompetens inom skogsbruk, finans och affärer.

Michael Bertorp, styrelseordförande, med omfattande erfarenhet inom skogsindustrin, inklusive vice VD, SCA-koncernen.  För närvarande Styrelseordförande för Bergs Timber AB samt ledamot i Stadshypotek AB. 

Kjell Ormegard, styrelseledamot, med över 35 års erfarenhet inom finanssektorn, inklusive ledande befattningar på Handelsbanken och Alfred Berg.

Clein Johansson Ullenvik, styrelseledamot, en erfaren börs-VD och affärsinriktad ledare. 

– Jag är oerhört glad över att ha attraherat dessa erfarna och kunniga personer till vår styrelse, säger Erik Ottosson, grundare och VD för Eken.